Kategorie
Aktualności

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie statusu emerytów

Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2024 r. wydał wyrok w sprawie o sygnaturze III PZP 3/23, w składzie trzech sędziów, dotyczący interpretacji przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W wyroku rozstrzygnięto, że emeryt, który przeszedł na emeryturę z danego zakładu pracy i następnie podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie wynagrodzenie nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, jest nadal uznawany za „emeryta – byłego pracownika” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 998).

Dodatkowo Sąd Najwyższy uznał, że zatrudnienie emeryta u nowego pracodawcy, nawet jeśli nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, nie zrywa więzi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy. W związku z tym, emeryt ten nadal jest uprawniony do świadczeń socjalnych wynikających z tego funduszu.

Wyrok ten precyzuje interpretację przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i statusu „emeryta – byłego pracownika”, co jest istotne dla wielu emerytów podejmujących zatrudnienie po przejściu na emeryturę.