Kancelaria Radców Prawnych

Jabłkowski Zakrzewski

Do każdego celu można dojść na wiele różnych sposobów, nawet wówczas gdy na początku w ogóle nie widać szans na jego osiągnięcie. Wskażemy Ci możliwe ścieżki działania i pomożemy wybrać tę, która będzie najlepiej dopasowana do Twoich możliwości i oczekiwań.

Prawo Pracy (HR) i Ubezpieczenia Społeczne (ZUS)

Mamy doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych w dużych przedsiębiorstwach, w szczególności w zakresie zmian struktur organizacyjnych, systemów wynagrodzeń i systemów czasu pracy.
Czytaj dalej

Prawo rodzinne

w sprawach z zakresu prawa rodzinnego wspieramy naszych Klientów w tym trudnym okresie życia. Prowadzimy sprawy rozwodowe, majątkowe, w tym sprawy o zasądzenie alimentów, czy też postępowania dotyczące zachowania praw do opieki nad dzieckiem, realizacją przebiegu kontaktów, zaprzeczeniem ojcostwa.
Czytaj dalej

Sektor Finansów Publicznych

Podmioty sektora finansów publicznych: kompleksową obsługą urzędów, reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych przed Wojewodą, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Czytaj dalej
Nasza

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo
rodzinne

Dobra
osobiste

Sektor Finansów Publicznych

Obsługa
przedsiębiorców

Dochodzenie
należności

Nieruchomości

Spadki

Nasza

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo
rodzinne

Dobra
osobiste

Sektor Finansów Publicznych

Obsługa przedsiębiorców

Dochodzenie
należności

Nieruchomości

Spadki

Kim jesteśmy

Spółka w obecnym kształcie powstała listopadzie 2015r. w ramach połączenia indywidualnych działalności gospodarczych prowadzonych przez obecnych Wspólników Sebastiana Jabłkowskiego i Piotra Zakrzewskiego.

Główne nasze specjalizacje to prawo pracy (HR), prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS), prawo gospodarcze, prawo rodzinne i prawo administracyjne. Kancelaria zajmuje się również w wąskim zakresie sprawami Karnymi. Partnerzy w ramach swojej praktyki zawodowej nadzorują poszczególne obszary działalności.

Do grona naszych Klientów należą firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, tak krajowe jak i zagraniczne, z różnych branż. Doradzamy także instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego, związkom zawodowym oraz osobom fizycznym.

Piotr Zakrzewski

Piotr ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe. Praktykę zawodową rozpoczął w fundacjach oraz instytucjach zajmujących się wparciem rodziny oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w biurze prawnym NSZZ Solidarność, w instytucjach Kultury oraz w podmiotach sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, obsłudze spółek oraz organów samorządu terytorialnego, jednostek im podległych w tym instytucji Kultury jak i jednostek oświatowych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi sprawy rozwodowe, dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z małoletnimi, ustaleniem ojcostwa oraz sprawami adopcyjnymi. Reprezentował strony w procesach związanych z rozwiązywaniem umowy o pracę, o naruszenie zasady równego traktowania (w tym zakresu dyskryminacji i mobbingu), prowadził negocjacje z zakresu sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, pakietów gwarancji pracowniczych w związku ze zmianą pracodawcy.

Zajmuje się również sprawami z zakresu postępowania administracyjnego, prowadzi sprawy klientów przed WSA jak i przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Sebastian Jabłkowski

Sebastian specjalizuje się głownie w prawie pracy (obszar HR) i ubezpieczeń społecznych (ZUS). Przygotowywał i wdrażał zmiany organizacyjne, regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS. Opracowywał wzory dokumentów kadrowych oraz wytyczne dla ich stosowania. Negocjował układy zbiorowe, pakiety socjalne, porozumienia kończące spory zbiorowe, także na etapie strajku. Projektował i wdrażał strategie dialogu zakładowego. Uczestniczył w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Prowadził sprawy sądowe dotyczące ochrony dóbr osobistych, rozwiązania stosunku pracy (także z osobami szczególnie chronionymi), naruszenia zasady równego traktowania (także dyskryminacji i mobbingu), zapłaty za nadgodziny nadliczbowe, zapłaty odszkodowania, kar porządkowych, postępowań dyscyplinarnych, o zwrot środków na ZFŚS, o ustalenia wysokości zobowiązań płatników składek na ubezpieczenie społeczne, a także dotyczące przyznania, czy wysokości świadczeń emerytalnych. Prowadził również sprawy o zapłatę, czy o odszkodowanie na rzecz przedsiębiorców.

Sebastian jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ma prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe.

Poznaj nasz zespół

Sebastian Jabłkowski

radca prawny/Partner

Kancelaria-Jabłkowski-Zakrzewski

Piotr Zakrzewski

radca prawny/Partner

Z kim współpracujemy

Grupa Alt

ALT pomaga spojrzeć na Twoją firmę i wspiera Cię w trzech kluczowych obszarach: WIZJI jej rozwoju, MODELU jej funkcjonowania oraz Wspierania jej LUDZI. Wszystkie one muszą się wzajemnie wspomagać, a nie być niezależnie, jak to często bywa. Z tego względu głębsza diagnoza tych obszarów, ich powiązań specyficznych dla Twojej firmy, jest koniecznością. Na jej podstawie możesz określić swoje ambicje zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i strategicznej.

Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze uczestników rynku zamówień publicznych – zarówno wykonawców jak i zamawiających. Prowadzimy poświęcony zamówieniom publicznym serwis www.kio-odwolania.pl będący nie tylko merytoryczną wizytówką ale także cennym zasobem wiedzy na temat stosowania prawa zamówień publicznych. Pomagamy w organizacji i udzielaniu zamówień nie tylko podmiotom publicznym ale także prywatnym realizującym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Właściciel    jh Kancelarii, r.pr. Paweł Wójcik jest autorem Komentarza do ustawy prawo zamówień publicznych wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer oraz dostępnego w systemie informacji prawnej LEX.

Blog prawniczy

Wyjaśniamy popularne zagadnienia prawne w Polsce.

Zaufali nam między innymi