Kategorie
Cyfryzacja

E-doręczenia obowiązkowo od października

Niedawno na łamach naszego bloga prawniczego informowaliśmy o zmianie terminu na obowiązkowe wdrożenie e-doręczeń przez określone podmioty. W tekście wskazaliśmy również możliwe dalsze kroki prawne odnoszące się do tej kwestii. …

Niedawno na łamach naszego bloga prawniczego informowaliśmy o zmianie terminu na obowiązkowe wdrożenie e-doręczeń przez określone podmioty. W tekście wskazaliśmy również możliwe dalsze kroki prawne odnoszące się do tej kwestii.

Te kroki niedawno stały się rzeczywistością. Pod koniec roku 2023 Sejm uchwalił, a Prezydent podpisał nowelizację ustawy o e-doręczeniach. Jedna z wprowadzonych zmian odniosła się do terminu obowiązkowego wdrożenia systemu, który został określony między 30 marca 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. Dokładną datę wskazał minister cyfryzacji w swoim komunikacie z dnia 22 grudnia 2023 r. i określił go na 1 października 2024 r.

Powodem wydłużenia terminu był głównie brak przygotowania państwa do wprowadzenia tych rozwiązań, co potwierdził również były minister cyfryzacji w poprzednim rządzie. Dlatego też znaczna większość posłów na sali zagłosowała za omawianą nowelizacją.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że do nowego terminu system będzie prawidłowo przygotowany, a podmioty obowiązane do jego wdrożenia, będą miały udostępnione ku temu wszelkie możliwości.

Link do poprzedniego wpisu w tym temacie: Nowy termin na wdrożenie e-doręczeń – Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska (jzkancelaria.com)