Kategorie
Cyfryzacja

E-doręczenia obowiązkowo od października

Niedawno na łamach naszego bloga prawniczego informowaliśmy o zmianie terminu na obowiązkowe wdrożenie e-doręczeń przez określone podmioty. W tekście wskazaliśmy również możliwe dalsze kroki prawne odnoszące się do tej kwestii.

Te kroki niedawno stały się rzeczywistością. Pod koniec roku 2023 Sejm uchwalił, a Prezydent podpisał nowelizację ustawy o e-doręczeniach. Jedna z wprowadzonych zmian odniosła się do terminu obowiązkowego wdrożenia systemu, który został określony między 30 marca 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. Dokładną datę wskazał minister cyfryzacji w swoim komunikacie z dnia 22 grudnia 2023 r. i określił go na 1 października 2024 r.

Powodem wydłużenia terminu był głównie brak przygotowania państwa do wprowadzenia tych rozwiązań, co potwierdził również były minister cyfryzacji w poprzednim rządzie. Dlatego też znaczna większość posłów na sali zagłosowała za omawianą nowelizacją.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że do nowego terminu system będzie prawidłowo przygotowany, a podmioty obowiązane do jego wdrożenia, będą miały udostępnione ku temu wszelkie możliwości.

Link do poprzedniego wpisu w tym temacie: Nowy termin na wdrożenie e-doręczeń – Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska (jzkancelaria.com)

Kategorie
Aktualności

Nowy termin na wdrożenie e-doręczeń

Usługa e-doręczenia

Usługa e-doręczenia jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego.

Do stosowania e-doręczeń zobligowane są różne instytucje i podmioty – między innymi administracja rządowa, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, czy przedsiębiorcy.

Na potrzeby korzystania z usługi e-doręczenia niezbędne jest posiadanie specjalnego adresu elektronicznego (nie chodzi tutaj jednak o adres email). Z takiego adresu korzysta się za pośrednictwem dedykowanej skrzynki elektronicznej (podobnej do webowego serwisu poczty). Ułatwieniem jest wysyłanie przez ww. skrzynkę powiadomień na wskazany przez nas adres email o oczekującej korespondencji.

Zmiana terminu 

Początkowym terminem wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń został wyznaczony na 10.12.2023 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Cyfryzacji przesunęło ten termin na 30.12.2023 r.(Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r.

E-doręczenia od 2025?

W dniu 6.12.2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy wydłużającej termin wejścia e-doręczeń. Według niej nowy termin na wdrożenie systemu wskaże Minister Cyfryzacji w przedziale miedzy 30.03.2024 r. a 1.01.2025 r.