Kategorie
Aktualności

Nowy termin na wdrożenie e-doręczeń

Usługa e-doręczenia

Usługa e-doręczenia jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego.

Do stosowania e-doręczeń zobligowane są różne instytucje i podmioty – między innymi administracja rządowa, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, czy przedsiębiorcy.

Na potrzeby korzystania z usługi e-doręczenia niezbędne jest posiadanie specjalnego adresu elektronicznego (nie chodzi tutaj jednak o adres email). Z takiego adresu korzysta się za pośrednictwem dedykowanej skrzynki elektronicznej (podobnej do webowego serwisu poczty). Ułatwieniem jest wysyłanie przez ww. skrzynkę powiadomień na wskazany przez nas adres email o oczekującej korespondencji.

Zmiana terminu 

Początkowym terminem wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń został wyznaczony na 10.12.2023 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Cyfryzacji przesunęło ten termin na 30.12.2023 r.(Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r.

E-doręczenia od 2025?

W dniu 6.12.2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy wydłużającej termin wejścia e-doręczeń. Według niej nowy termin na wdrożenie systemu wskaże Minister Cyfryzacji w przedziale miedzy 30.03.2024 r. a 1.01.2025 r.