Kategorie
Aktualności

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie statusu emerytów

Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2024 r. wydał wyrok w sprawie o sygnaturze III PZP 3/23, w składzie trzech sędziów, dotyczący interpretacji przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W wyroku rozstrzygnięto, że emeryt, który przeszedł na emeryturę z danego zakładu pracy i następnie podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie wynagrodzenie nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, jest nadal uznawany za „emeryta – byłego pracownika” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 998).

Dodatkowo Sąd Najwyższy uznał, że zatrudnienie emeryta u nowego pracodawcy, nawet jeśli nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, nie zrywa więzi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy. W związku z tym, emeryt ten nadal jest uprawniony do świadczeń socjalnych wynikających z tego funduszu.

Wyrok ten precyzuje interpretację przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i statusu „emeryta – byłego pracownika”, co jest istotne dla wielu emerytów podejmujących zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

 

Kategorie
Aktualności

Nowy termin na wdrożenie e-doręczeń

Usługa e-doręczenia

Usługa e-doręczenia jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego.

Do stosowania e-doręczeń zobligowane są różne instytucje i podmioty – między innymi administracja rządowa, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, czy przedsiębiorcy.

Na potrzeby korzystania z usługi e-doręczenia niezbędne jest posiadanie specjalnego adresu elektronicznego (nie chodzi tutaj jednak o adres email). Z takiego adresu korzysta się za pośrednictwem dedykowanej skrzynki elektronicznej (podobnej do webowego serwisu poczty). Ułatwieniem jest wysyłanie przez ww. skrzynkę powiadomień na wskazany przez nas adres email o oczekującej korespondencji.

Zmiana terminu 

Początkowym terminem wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń został wyznaczony na 10.12.2023 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Cyfryzacji przesunęło ten termin na 30.12.2023 r.(Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r.

E-doręczenia od 2025?

W dniu 6.12.2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy wydłużającej termin wejścia e-doręczeń. Według niej nowy termin na wdrożenie systemu wskaże Minister Cyfryzacji w przedziale miedzy 30.03.2024 r. a 1.01.2025 r.