Kategorie
Prawo Pracy

Większa rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariusza SG

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej należy się czas wolny w większym wymiarze niż wypracowane nadgodziny.

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. syg. akt: K 17/19 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, ze zm.), w zakresie obejmującym wyrażenie: „w tym samym wymiarze”, przez to, że nie przyznaje funkcjonariuszowi Straży Granicznej czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 tej ustawy, jest niezgodny z art. 4 akapit 1 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.).

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12500-wylaczenie-prawa-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-do-otrzymywania-zwiekszonej-stawki-rekompensaty-pienieznej-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-calkowite-pozbawienie-ww-rekompensaty-funkcjonariuszy-uprawnionych-do-dodatku-funkcyjnego