Kategorie
Prawo Pracy

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy również przy pracy zdalnej. Pracodawca przeprowadza standardową analizę ryzyka i dodatkowo uwzględnia wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy o raz uwarunkowania psychospołeczne pracy. W etapie końcowym tworzy stosowną informację o zagadnieniach BHP, która musi być potwierdzona przez pracownika przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik w ten sposób deklaruje, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca ma prawo kontroli bezpieczeństwa i higieny takiej pracy na zasadach ustalonych w porozumieniach, regulaminach czy innych formach ustalania zasad racy zdalnej.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn