Kategorie
Prawo Pracy

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego w kontekście pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem danej pracy również przy pracy zdalnej. Pracodawca przeprowadza standardową analizę ryzyka i dodatkowo uwzględnia wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy o raz uwarunkowania psychospołeczne pracy. W etapie końcowym tworzy stosowną informację o zagadnieniach BHP, która musi być potwierdzona przez pracownika przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik w ten sposób deklaruje, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca ma prawo kontroli bezpieczeństwa i higieny takiej pracy na zasadach ustalonych w porozumieniach, regulaminach czy innych formach ustalania zasad racy zdalnej.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Prawo Pracy

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Kontrola trzeźwości pracowników podczas pracy zdalnej

Od tego roku w Kodeksie pracy znajdują się przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Taką kontrolą mogą zostać objęci też pracownicy pracujący zdalnie. Taką możliwość musi jednak przewidywać obowiązujący w zakładzie pracy układ zbiorowy, regulamin lub obwieszczenie dotyczące zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. W przypadku pracy zdalnej badanie stanu trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w tym prawa do prywatności pracownika i pozostałych domowników.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/praca-zdalna/151177,czy-pracodawca-moze-przeprowadzic-badanie-trzezwosci-pracownikow-podczas-wykonywania-pracy-zdalnej-.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Prawo Pracy

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi biurko i krzesło do pracy zdalnej?

W myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy w tym urządzeń technicznych niezbędnych do jej wykonywania. Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że biurko i krzesło nie są narzędziami pracy zdalnej tylko stanowią wyposażenie stanowiska pracy. Pracodawca nie musi ich więc zapewniać. Możliwe jest odmienne ustalenie między stronami stosunku pracy oraz w porozumieniach czy innych aktach związkowych.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/praca-zdalna/151178,czy-pracodawca-jest-obowiazany-zapewnic-pracownikowi-wykonujacemu-prace-zdalna-biurko-i-krzeslo-.html

Facebook
Twitter
LinkedIn