Kategorie
Karta Nauczyciela Prawo Pracy

Nauczyciele nie zawsze mogą liczyć na ochronę z Kodeksu pracy

Nauczycielowi mianowanemu w wieku przedemerytalnym, przywróconemu do pracy,  nie przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Sprawa dotyczyła nauczycielki w wieku przedemerytalnym. Brakowało jej nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Została przeniesiona w stan nieczynny z powodu zamykania (wygaszania) gimnazjum. 

Wniosła pozew do sądu pracy o przywrócenie. Swoje roszczenie oparła na art. 47 Kodeksu pracy (KP) i art. 91c Karty Nauczyciela (KN).

Przepisy te wskazują kolejno, że:

(1) pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (jeżeli jest w wieku przedemerytalnym) oraz,

(2) w sprawach wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. W ustnych motywach uzasadnienia zważył, że art. 91c KN nie może być nadużywany i stosowany jako rozwiązanie do używania wszystkich przepisów k.p., których odpowiednika nie ma w KN. Wskazał, że KN zawiera regulacje odnoszące się do kwestii rozwiązania umowy z nauczycielem mianowanym. Przepisy te wykluczają w razie konieczności ograniczenia stanu zatrudnienia w szkole możliwość żądania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

wyrok SN z 3 października 2023r. syg. akt: II PSKP 23/23