Kategorie
Aktualności

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie statusu emerytów

Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2024 r. wydał wyrok w sprawie o sygnaturze III PZP 3/23, w składzie trzech sędziów, dotyczący interpretacji przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W wyroku rozstrzygnięto, że emeryt, który przeszedł na emeryturę z danego zakładu pracy i następnie podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie wynagrodzenie nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, jest nadal uznawany za „emeryta – byłego pracownika” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 998).

Dodatkowo Sąd Najwyższy uznał, że zatrudnienie emeryta u nowego pracodawcy, nawet jeśli nie powoduje zawieszenia wypłaty emerytury, nie zrywa więzi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy. W związku z tym, emeryt ten nadal jest uprawniony do świadczeń socjalnych wynikających z tego funduszu.

Wyrok ten precyzuje interpretację przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i statusu „emeryta – byłego pracownika”, co jest istotne dla wielu emerytów podejmujących zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

 

Kategorie
Karta Nauczyciela Prawo Pracy

Nauczyciele nie zawsze mogą liczyć na ochronę z Kodeksu pracy

Nauczycielowi mianowanemu w wieku przedemerytalnym, przywróconemu do pracy,  nie przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

Sprawa dotyczyła nauczycielki w wieku przedemerytalnym. Brakowało jej nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Została przeniesiona w stan nieczynny z powodu zamykania (wygaszania) gimnazjum. 

Wniosła pozew do sądu pracy o przywrócenie. Swoje roszczenie oparła na art. 47 Kodeksu pracy (KP) i art. 91c Karty Nauczyciela (KN).

Przepisy te wskazują kolejno, że:

(1) pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (jeżeli jest w wieku przedemerytalnym) oraz,

(2) w sprawach wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. W ustnych motywach uzasadnienia zważył, że art. 91c KN nie może być nadużywany i stosowany jako rozwiązanie do używania wszystkich przepisów k.p., których odpowiednika nie ma w KN. Wskazał, że KN zawiera regulacje odnoszące się do kwestii rozwiązania umowy z nauczycielem mianowanym. Przepisy te wykluczają w razie konieczności ograniczenia stanu zatrudnienia w szkole możliwość żądania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

wyrok SN z 3 października 2023r. syg. akt: II PSKP 23/23